Er du klar til at folde dine vinger ud ? - så du kan leve som den kraftfulde person, du i virkeligheden er.

Et 7 ugers online og fysisk forløb

Er det her dig?

Du tænker for meget over, hvad andre mennesker synes om dig og du føler hele tiden, du skal please for at få andre til at kunne lide dig.

Du har en god intuition, men tør ikke altid følge den, fordi du er bange for at såre andre.

Og samtidig

Er det nu, du vil åbne op for alt det gode, du besidder og “hele dig”, så du kan shine og stråle med alle de kvaliteter, du har i stedet for at pakke dem væk.

Du har brug for 

Hjælp og guidning til hvor og hvordan du bør bruge din modtagelighed uden at blive træt

Konkrete redskaber til at kunne bruge din modtagelighed på den rigtige måde.

Situationen er at du har nogle fantastiske evner, som lige nu er i ubalance. Dine evner er dine gaver og du skal bare lære at håndtere dem. Når du har knækket koden og lærer at leve med dem på den rigtige måde, så kan du leve som det fulde menneske du er.

Du tror måske bare, at du skal lære og leve med dine evner…

…og vente på, at det hele løser sig og du en dag kan blive fri for at være så modtagelig.

Det sker ikke

Min erfaring fortæller mig, at mange, der kommer til mig med evnerne, har prøvet at leve med det uden at tage hånd om det, ofte sidder trætte og drænede tilbage.

De har længe levet med at være alt for åbne uden at passe på sig selv og deres egne energier, hvilket resulterer i, at de lever et liv langtfra det, de ønsker sig. 

Jeg har selv gået vejen

I mange år gik jeg og lagde låg på det, jeg følte, kunne ikke mærke mig selv, skjulte mine følelser og evner over for mig selv og andre.

Jeg gik rundt og modtog beskeder til andre mennesker og kunne ikke sortere i, hvad der var mit og andres.

Ligeledes blev jeg for påvirket af, når andre mennesker havde det skidt og det kunne ødelægge mit humør.

Jeg lærte at bruge mine evner på den rigtige måde og ser det i dag som en kæmpe styrke og et fantastisk redskab til selvhjælp.

Min mission er at hjælpe dig til at få hjælp til selvhjælp, så du tør blive den person du i virkeligheden gerne vil være

jeg har selv gaaet vejen bw

Den evne til modtagelighed du besidder, er det jeg kalder clairvoyante evner

Det KAN lade sig gøre at leve i harmoni med dine clairvoyante evner, uden du føler, at du skal gå for meget på kompromis.

Med de rette redskaber og forståelsen af, hvem du er, hjælper jeg dig kærligt til at finde ind til dine evner, så du kan bruge dem på den rigtige måde.

Med den rette hjælpe og følgeskab kan du nå sikkert i mål.

Med mine 8 års erfaring inden for clairvoyance kender jeg til de korrekte måder hvorpå jeg kan hjælpe dig til at kunne forstå og rumme dine egne evner.

Jeg arbejder helhedsorienteret og ser dig som det hele menneske, du er.

For at kunne nå ind til kernen af dine evner kommer du blandt andet til at afprøve forskellige clairvoyancemetoder, så du derigennem bliver mere og mere fortrolig med evnerne.

Den personlige udvikling er væsentlig

For at kunne bruge din intuition på den rigtige måde, er det væsentligt, at du kender dig selv som menneske.

Hvis ikke vi er bevidste omkring vores egne grænser og hvad vi mærker, er det for svært at navigere rundt i at vejlede andre mennesker og det bliver svært at overskue. 

Derfor mener jeg også, at den personlige udvikling er essentiel i arbejdet det spirituelle element og dette lægger jeg meget vægt på.

Forløbet der lader dig flyve med dine egne vinger

Jeg har udviklet et forløb til dig, hvor jeg vil hjælpe dig til at stå stærkere i dig selv, som den fantastisk person du er.

Forløbet strækker sig over 7 uger og er en blanding af fysisk tilstedeværelse og online materialer.

Vi mødes en gang om ugen i ugerne med fysisk undervisning og hvert modul består af 4 timer.

På de online moduler vil du kunne tilgå materialet og (kobles desuden på en facebookgruppe, hvor du kan sparre med de andre deltagere). 

Forløbet er overvejende praktisk, da jeg mener, det er vigtigt, at du igennem de forskellige øvelser bliver (endnu) klogere på dig selv og stærkere til at kunne bruge og navigere i dine evner. Der vil også indgå teori i form af chakrakendskab, farvetydning, de psykiske evner m.m. 

Fælles for alle de fysiske moduler er, at du kommer til at lave og modtage clairvoyance sammen med de andre kursister på forløbet. 

I den praktiske del vil vi også arbejde med meditationer i forskellige former. 

Du vil i grupperegi blive inviteret til at dele lidt af dig selv i en intim cirkel. Forløbet er meget personligt og alle deltagere har tavshedspligt.

(Hvis ikke du er til gruppeforløb, er det også muligt at få lavet det til et individuelt forløb, hvor jeg vil guide dig igennem strukturen på tomandshånd.)

Forløbet starter torsdag d. 3. maj kl. 18.00 

Uge 1

Fysisk

Chakrakendskab og energicentrering + introduktion til åbne- og lukkemetoderne, som vil være et gennemgående tema i forløbet

Du kommer til at stifte bekendtskab med de 4 første chakraer i vores chakrasystem, hvor vi igennem forskellige øvelser, opgaver og meditationer bliver klogere på, hvordan vi kan bruge vores chakraer til hjælp af blokeringer, healing m.m. 

Ved at arbejde med chakraer kan vi forløse energier og blive klogere på, hvordan vi har det og hvad vi føler. Chakraerne fortæller meget om din livssituation og velvære.

Ligeledes arbejder vi med energicentrering og chakraclairvoyance.

Det får du ud af modulet:

– At vide hvad de enkelte chakraer står for og hvordan du kan bruge dem til at kunne forstå dig selv og dine livsprocesser.

– Blive stærkere i at mærke energiflowet i kroppen

– Hvordan man kan lave clairvoyance vha. chakraerne

Uge 2

Online

I forlængelse af første mødedag skal du arbejde videre med chakraerne i form af meditationer og arbejdsark.

Det får du ud af modulet:

– En større sikkerhed i chakrakendskabet og hvordan de påvirker os.

– Et kendskab til at lytte til guidede meditationer og se, hvordan de virker i praksis

Uge 3

Fysisk

Chakrakendskab og kontakt til Det Højere Selv. 

Vi arbejder videre med de 3 sidste chakraer i vores chakrasystem, hvor vi igennem forskellige øvelser, opgaver og meditationer bliver klogere på, hvordan vi kan bruge vores chakraer til hjælp af blokeringer, healing m.m. 

Derudover vil du blive præsenteret for Det Højere Selv og får en forståelse for, hvad det er, hvad du kan bruge det til og hvordan du kan implementere det i din dagligdag.

Ligeledes arbejder vi videre med psykometri, fotometri og chakraclairvoyance.

Det får du ud af modulet:

– Kendskab til hvad de sidste 3 chakraer står for og hvordan du kan bruge dem til at kunne forstå dig selv og dine livsprocesser.

– En forståelse for, hvordan Det Højere Selv fungerer og hvordan du kan bruge det til dig selv

– Hvordan man kan lave chakraclairvoyance

Uge 4

Online

I dette modul afslutter vi chakratemaet og du kommer til at arbejde med meditation med og uden en guidning.

Derudover skal du prøve at lave clairvoyance på dig selv.

Det får du ud af modulet:

– En større sikkerhed i at kunne meditere på egen hånd uden guidning

– Metode til, hvordan du kan lave clairvoyance på dig selv, som du vil kunne bruge fremadrettet

Uge 5

Fysisk

Vi skal arbejde med regressionarbejde og se hvordan det kan hjælpe os i vores nuværende livssituation. Igennem regressionsarbejdet bevæger vi os længere tilbage i tid for at se, hvilke udfordringer, problematikker, mønstre og evner vi har med os i dette liv.

Derudover kommer du til at arbejde med skjulte overbevisninger. Hænger din tanker og følelser sammen eller er der noget, der blokerer dig i at gøre det, du inderst inde gerne vil?!

Ligeledes skal vi lave regressionsclairvoyance.

Det får du ud af modulet:

– Redskaber til at kunne gå tilbage i tidligere liv

– Kendskab til hvor du er i dit liv og hvorfor du (måske) bremser dig selv i nogle bestemte situationer

– Forståelsen for dine handlemønstre i dette liv og hvad du kan gøre for at ændre det 

Uge 6

Online

Du blive præsenteret for fjernclairvoyance. Selvom man ikke sidder sammen fysisk, er det muligt at lave clairvoyance på en anden person alligevel.

Det får du ud af det:

– En selvstændighed i at udføre clairvoyance på dig selv

– Muligheden for at arbejde på andre personer, som du ikke kender

Uge 7

Fysisk

Beskyttelse og renselse.

Her får du konkrete redskaber til at kunne beskytte dig selv og rense energierne.

Som en meget modtagelig overfor stemninger, energier, andres følelser m.m. er det vigtigt, at du også lærer at beskytte dig. 

Vi skal b.la. arbejde med Den Violette Flamme

Desuden får du et indblik i din fremtid igennem fremtidsclairvoyance.

Det får du ud af modulet:

– Et kendskab til forskellige metoder til at beskytte dig på, som du kan benytte i praksis

– Forståelsen for, hvordan Den Violette Flamme fungerer og hvorfor du skal bruge den

– Et kendskab i at lave fremtidsclairvoyance

Jeg holder dig i hånden

Igennem forløbet vil jeg hele tiden være ved din side og sikre mig, at du får den rette hjælp og vejledning.

Derfor får du undervejs 2 individuelle supervisionssamtaler med mig via Skype eller telefon. 

Samtalerne er frivillige og du bestemmer selv, hvornår du ønsker at bruge dem.

Det får du ud af hele forløbet

Konkrete og brugbare redskaber, som du nemt og enkelt kan implementere i din dagligdag, så du nemmere føler dig groundet og “lukket ned”.

Større forståelse af dig selv, så du virkelig kan bruge din modtagelighed på den rigtige måde

Et kendskab til clairvoyancens forunderlige verden på en jordnær og afmystificerede måde

Muligheden for at se, at du ikke er ene og alene om at have det som du har det.

Redskaber til at finde din indre power, så du står stærkere i dit eget lys 

ER DU KLAR TIL AT INVESTERE I DIN FREMTID NU, SÅ DU KAN BEGYNDE AT STRÅLE OG SHINE SOM DEN FANTASTISKE PERSON DU ER?

Din investering:

kr. 5.799,- inkl. moms

Forløbet afholdes på Stokbrovej 166, Elev, 8520 Lystrup og inkluderer the/kaffe/vand og snacks.

Du vil modtage materialer i form af mappe, papir, meditationer m.m.

Er du klar?

Jeg vil gerne være sikker på, at du mærker at dette forløb matcher dig og at jeg er den rigtige til at hjælpe dig

Desuden lægger jeg også vægt på en god kemi, da tingene for det meste er sjovere når vi klikker,

Du har derfor ikke mulighed for at tilmelde dig forløbet direkte uden vi har haft en samtale.

Igennem nedenstående knap kan du sende mig dine oplysninger og så kan vi sammen finde en tid der kan passe til en snak.